Dr.Gorana Stanojević

doktor stomatologije

Diplomirala je 2009godine na stomatološkom fakultetu u Banjoj Luci i stekla zvanje doktora stomatologije.

Iste godine se zapošljava u Domu zdravlja u Doboju gdje je radila 6 godina na poslovima opšte dječije i preventivne stomatologije. Redovno pohađa kurseve edukacije i učesnik je brojnih kongresa u zemlji i inostranstvu.

Trenutno je na specijalizaciji iz Parodontologije i oralne medicine.

 

Socials