Dajana Radić
stomatološka sestra

Dajana Radić

Srednju medicinsku školu ,smjer stomatološka sestra, završava u Doboju 2010 godine.
Violeta Sunarić-Roža
stomatološka sestra

Violeta Sunarić-Roža

Srednju meduicinsku školu završava u Doboju 1999godine.Obavezan saž obavlja u Domu zdravlja u Doboju.