Dr.Gorana Stanojević
doktor stomatologije

Dr.Gorana Stanojević

Diplomirala je 2009godine na stomatološkom fakultetu u Banjoj Luci i stekla zvanje doktora stomatologije.
Dr. Goran Stanojević
specijalista ortopedije vilica

Dr. Goran Stanojević

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998g.
Dajana Radić
stomatološka sestra

Dajana Radić

Srednju medicinsku školu ,smjer stomatološka sestra, završava u Doboju 2010 godine.
Violeta Sunarić-Roža
stomatološka sestra

Violeta Sunarić-Roža

Srednju meduicinsku školu završava u Doboju 1999godine.Obavezan saž obavlja u Domu zdravlja u Doboju.