Dr. Goran Stanojević

specijalista ortopedije vilica

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998g.
Nakon toga se zapošljava u Domu zdravlja u Doboju i radi 2 godine a nakon toga otvara samostalnu privatnu praksu.

Nakon 6 godina rada u struci upisuje specijalizaciju iz Ortopedije vilica na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je uspješno i završava.

Učesnik je brojnih edukacija i kongresa u zemlji i inostranstvu.

Socials